Tots els cursos de primària han volgut apostar per transformar els patis de la nostra escola, per això enguany hem dedicat el Projecte Interdisciplinari a treballar plegats per esbrinar quins són els somnis i les il·lusions dels nostres alumnes pel que fa a aquests canvi.
S’ha analitzat quins patis tenim, a què juguen i qui juga, si podrien treure més profit del que treuen, tant dels patis com del temps d’esbarjo i quins canvis els hi agradaria que es fessin, per gaudir d’uns patis on TOTES i TOTS tinguin les mateixes oportunitats d’esbargir-se, jugant o relaxant-se, sense patir per si es rep un cop de pilota, o si l’espai que et queda per gaudir del temps, són les vores o els racons.
Són conscients que els canvis es faran en relació a les seves demandes i al pressupost, per això es tracta d’un projecte a realitzar en 2 o 3 cursos.
Per acabar, desitgem que l’objectiu principal, que és treballar la igualtat, l’hagin interioritzat i que quan es posin en pràctica els canvis, canviïn les relacions entre nens i nenes i entre grans i petits.

0

Activitats extraescolars 19-20.
Activitats Generals Escolàpies Figueres. Gimcana ECOlàpies.
P-4. Jocs d’aigua.

admin