Documentos del centro

Documentos

del centro

  • Pla d’obertura del centre 2020-2021
  • Pla on-line 2020-2021 (en cas de confinament)
  • Memòria anual 2019-2020
  • Programació general anual 2020-2021 (PGA)
  • Projecte lingüístic