Educació Primària

6 a 12 anys

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació

Primària

L’etapa de primària està entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: Inicial, mitjà i superior. Aquest últim enllaça amb el primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria, fet que ajuda als nostres alumnes a fer el pas entre l’educació primària i l’etapa següent.

Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i en el treball col·laboratiu.

Preparem als nostre alumnat de Primària per donar respostes innovadores en aquesta societat canviant i en constant evolució.

Formem ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables, treballant totes les dimensions de la persona, tant la individual com la social i la transcendent.

El nostre alumnat aprèn a pensar i actuar de manera integral, interconnectant els aprenentatges. El professorat i educadors utilitzen estratègies diferents per conèixer el ritme d’aprenentatge dels alumnes per poder treballar progressivament l’adquisició d’hàbits i valors, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, relacionant-ho amb la cultura de l’esforç i del treball.

Característiques de l’etapa de Primària:

  • Proporcionar als i les alumnes un marc d’aprenentatge que el permeti iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació d’instruments per adquirir nous aprenentatges.
  • Proporcionar una educació que asseguri el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, el compromís social, la llibertat i la solidaritat per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

    VOLS CONÈIXER ELS NOSTRES INSTAGRAMS?

EntusiasMAT

EntusiasMAT (EMAT) és un programa didàctico-pedagògic per a infants de 3 a 12 anys basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada, pràctica i adaptada a la realitat dels alumnes a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

CHESS – ESCACS

El taller de Chess és un programa que hem introduït als cursos de cicle inicial i cicle mitjà de Primària amb l’objectiu de desenvolupar el pensament creatiu i millorar els valors i les habilitats socials. Degut a les seves propietats, els escacs són un escenari ideal a través del qual podem contribuir a la construcció del món interior dels nens.

 

És una oportunitat per treballar activament els dos hemisferis cerebrals a través del joc i la manipulació. Encara que de moment els escacs no són una assignatura curricular, són un complement perfecte per potenciar i reforçar altres àrees curriculars com les matemàtiques.

TREBALL PER PROJECTES

Els alumnes treballen de forma col·laborativa i mitjançant metodologies actives que els col·loquen en el centre de l’aprenentatge a través de diverses activitats que treballen totes les intel·ligències.

Al final del projecte es fa una presentació on treballen tècniques per parlar en públic com la eloqüència i la capacitat per convèncer i valors com el lideratge positiu, el compromís amb el grup, el respecte a l’altra i la tolerància.

HORT ESCOLAR

És un projecte mediambiental on treballem el respecte a la natura per apropar-los a ella i que se sentin part integrant i amb motivació per cuidar el seu entorn.

A través del treball cooperatiu potenciem la investigació, l’experimentació i la metacognició.

El gran objectiu és garantir que tots els i les nostres alumnes adquireixin coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure un desenvolupament sostenible, ensenyant-los a estimar el planeta on vivim.

INFORMÀTICA Y ROBÒTICA

Es dona el desenvolupament del pensament sistemàtic, les relacions, la memòria i l’atenció en un entorn de treball col·laboratiu.

Objetius:

  • Desenvolupar la competència de la col·laboració.
  • Adquisició de conceptes i coneixements tecnològics i informàtics.
  • Autoconfiança y motivació en el bon ús de les noves tecnologies.
  • Desenvolupar la creativitat a través dels reptes presentats pel professor, l’alumne ha de pensar, crear, innovar i finalitzar el projecte.
  • Fomentar l’esperit crític, ajudant-los a qüestionar-se el perquè i el per a què de les coses.
  • Atendre la diversitat.

CHESS

Aquesta matèria s’imparteix en anglès. Utilitzem els escacs com a recurs per desenvolupar habilitats mentals i valors com la empatia i la confiança en un mateix que els ajudin en tots els aprenentatges al llarg de la vida.

ANGLÉS

Els i les alumnes de Primària reben, a més de les hores de llengua anglesa, altres matèries en anglès, com “phisical education” o “chess”, a més de realitzar projectes dins d’altres matèries com pot ser a medi natural.

Realitzem els exàmens de Cambridge dins l’escola (Starters, Movers i Flyers).

El nostre objectiu és generar confiança i seguretat per que cada alumne vagi progressant en el domini d’aquesta llengua, perquè els idiomes són una competència clau en el s XXI.