Oferta educativa de les Escolàpies Figueres

Educació infantil

Treballem l’estimulació, el desenvolupament i l’evolució en els primers anys de vida per treure el màxim partit de totes les seves capacitats des del primer moment.  

Educació primària

Fomentem l’adquisició dels aprenentatges propis d’aquesta etapa, l’educació en valors i el desenvolupament de les competències clau.

Educació secundÀria

L’alumnat continua rebent un seguiment individualitzat en el seu desenvolupament personal, social, acadèmic i religiós. Consolidem hàbits d’estudi i de treball.

Calendari

Horaris

Bústia de suggeriments

Col·LEGIS

EDUCADORS/ES

AlumnES

PaÏSOS

EscolÀPIES AL MÓN 

ANYS EDUCANT

Més de 190 anys al servei de l’Educació. Paula Montal, pionera en l’educació i promoció de la dona, va somiar amb una escola popular al servei de la famíia per tal de transformar el món. Estem a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica.