Autoritzacions

Autoritzacions

i altres documents de famílies

  • Declaració responsable per a les famílies de l’alumnat.. COVID-19.
  • Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19.