Notícies del Col.legi Escolàpies Figueres

Intercanvi de Francès a 4t d’ESO

No voldríem cloure aquest curs 2019- 2020 , sense fer-vos cinc cèntims de l’experiència de mobilitat entre les Escolàpies Figueres i le Lycée Louis Armand (Chambéry-Grenoble) duta a terme a quart d’ESO, dins l’assignatura de francès . A partir del programa...

Intercambio de Francés en 4º de ESO

No quisiéramos concluir este curso 2019- 2020, sin explicaros la experiencia de movilidad entre las Escolapias Figueres y le Lycée Louis Armand (Chambéry-Grenoble) llevada a cabo en cuarto de ESO, dentro de la asignatura de francés . A partir del programa de...

Arxius