L’Organització

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en què es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

Equip

Directiu

Direcció General

Roser Salip

 

Direcció Pedagògica

Josep Alegrí

 

Coordinació de Pastoral

Laia Campos

 

Cap d’Estudis d’Infantil i Primària

Marta Solés

 

Cap d’Estudis d’ESO

Dani Amigo

 

Coordinació de Qualitat

Carlos Cancelo