La escuela

Información y admisiones

En esta página encontrarás los aspectos más destacados de la escuela con explicaciones y vídeos. Si quieres visitar el centro o conocer el proyecto educativo, ofrecemos varias opciones: entrevistas personalizadas, visita de instalaciones, presentación del proyecto en puertas abiertas y acompañamiento en el proceso de preinscripción y adaptación al centro. 

Información

Llama o rellena el formulario. Nos pondremos en contacto contigo para acordar día y hora.

972 50 07 31

Formulario de contacto

C/ Peralada, 55. Figueres

De los 3 a los 16 años

Comenzando y acabando la escolaridad obligatoria en el mismo centro 

La continuïtat del projecte educatiu entre etapes permet fer un projecte educatiu clar, compartit i amb coherència pedagògica durant tota l’etapa d’educació obligatòria.

Canvis suaus entre etapes. Els alumnes canvien les etapes d’infantil a primària, i de primària a secundària, d’una forma tranquil·la i fluida.  Sense els canvis bruscs ni les adaptacions difícils que es poden donar en canviar d’una escola a un institut.

Corresponsabilitat entre famílies i el centre dels 3 als 16 anys. Els pares i mares mantenen la seva implicació amb el centre i el seu projecte educatiu, també durant l’etapa de secundària. 

Excelencia académica

Ofrecemos una formación académica sólida, rigurosa y adaptada a una sociedad que cambia y evoluciona constantemente. 

L’Ideari de l’escola fa referència a una formació acadèmica sòlida i rigorosa i a una formació integral de la persona, però aquestes expressions han de concretar-se en estratègies didàctiques i han de renovar-se per incloure els canvis i avenços socials, científics i tecnològics.

Els objectius fonamentals de l’excel·lència acadèmica són aconseguir la preparació adequada en totes les matèries del currículum, la preparació convenient per passar d’etapa i cicle, la interrelació de coneixements i l’assoliment de la maduresa intel·lectual. 

Escuela multilingüe

Con un proyecto pedagógico propio para favorecer el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

La nostra escola aposta per un model multilingüe que ajuda al desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Aquesta competència és fonamental per al futur acadèmic i laboral dels nostres alumnes, i això ens impulsa a portar a terme diverses accions educatives que ho permetin. Algunes d’elles són:

Integració de la llengua anglesa en altres matèries, estades a Anglaterra, Batxillerat-Dual, exàmens oficials d’anglès i de francès, etc. Totes aquestes accions fan que l’escola estigui reconeguda pel Departament d’Educació com a centre d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP).

Servicios exclusivos

Escuela abierta de las 7:45 a las 18 h con actividades que complementan la educación

A l’escola som especialment sensibles amb la conciliació familiar, perquè som conscients de com s’organitzen la majoria d’horaris laborals i, per tant, de la realitat que viuen avui dia moltes famílies. Per ajudar a fer compatibles aquests horaris amb els escolars i convertir-nos així en còmplices de tots aquells que, tot i aquesta situació, prioritzin portar els seus fills a la nostra, oferim un servei d’acollida gratuït perquè l’alumne pugui entrar més d’hora o sortir més tard de l’horari lectiu.

Així mateix, oferim activitats extraescolars de tot tipus: esportives, lingüístiques, artístiques i de lleure, que complementen l’educació dels nostres alumnes. Altres serveis exclusius són: departament d’orientació psicopedagògica, l’escola de famílies, el club de bàsquet, casal d’estiu, etc.

Innovación educativa

Incorporamos nuevas metodologías para potenciar las capacidades de cada alumno/a. 

Utilitzem diverses metodologies com les intel·ligències múltiples o l’aprenentatge cooperatiu que implementem perquè incideixin directament en l’aprenentatge de l’alumnat i els ajudin a desplegar tot el seu potencial. Alguns exemples són: l’EMAT (matemàtiques manipulatives), el Ludilletres (lectoescriptura creativa), el Chess (escacs en anglès), la ràdio escolar, el projecte IDEA o el projecte Ciceró, entre d’altres.

 

Educación emocional y en valores

Potenciamos el crecimiento integral y humano en un ambiente acogedor y de acompañamiento. 

Apostem per l’educació integral del nostre alumnat i a través dels valors humans i cristians. Posem a l’alumne al centre per desenvolupar al màxim els seus talents i que sigui feliç i compromès per la construcció d’un món més just en solidaritat amb els altres.

Instalaciones idóneas  

Potenciamos la tarea educativa con espacios flexibles de aprendizaje.

L’escola està distribuïda en tres blocs, un per a cada etapa educativa. Aquesta distribució permet conservar i potenciar els avantatges d’una escola petita i alhora les prestacions d’una escola gran. 

Les nostres aules estan dotades d’ordinadors, pissarres digitals, projectors i connexió WIFI. Disposem d’aules específiques com són el laboratori, l’aula de codocència o l’aula de plàstica. Per complementar el nostre projecte educatiu tenim un estudi de ràdio, un hort escolar i un teatre.

El centre disposa de dos menjadors i una cuina pròpia on cada dia s’elaboren els menús.  Aquests es preparen amb productes de proximitat i de qualitat. 

Más información

    972 50 07 31

    Formulario de contacto

    C/ Peralada, 55. Figueres