Educació Primària

6 a 12 anys

 

L’etapa de primària engloba l’edat d’entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles: Inicial, mitjà i superior. Aquest últim enllaça amb el primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria. El fet que a la nostra escola es pugui cursar l’ESO ajuda als nostres alumnes a fer el pas entre l’educació primària i l’etapa següent.

 

Educació

Primària

En l’etapa de Primària volem que els nostres alumnes aprenguin a ser cada vegada més autònoms, pensem que han de desenvolupar les seves capacitats i descobrir les seves pròpies estratègies d’aprenentatge. Valorem l’esforç individual i el fet de compartir, per això fem del joc una eina socialitzadora i d’aprenentatge. Fomentem el desenvolupament de totes les intel·ligències des de metodologies actives i un aprenentatge contextualitzat basat en projectes i en el treball col·laboratiu.

En diverses matèries i amb l’objectiu que els nostres alumnes tinguin una alta competència en llengua anglesa hem optat per implantar-la de forma progressiva mitjançant la metodologia AICLE, de manera que a més de ser llengua vehicular a l’àrea d’anglès ho és també en altres espais i activitats. També incorporem una segona llengua estrangera, el francès, a partir de 5è de primària. En l’aprenentatge diari integrem les eines digitals per assolir una bona competència digital.

    VOLS CONÈIXER ELS NOSTRES INSTAGRAMS?

ENTUSIASMAT

EntusiasMAT (EMAT) és un programa didàctico-pedagògic per a infants de 3 a 12 anys basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada, pràctica i adaptada a la realitat dels alumnes a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

ENGLISH – ANGLÈS

El nostre projecte lingüístic amb tres hores setmanals d’ensenyament d’anglès, i diverses matèries (educació física, escacs…) i projectes impartits en aquesta llengua garanteix que l’alumnat adquireixi la competència comunicativa necessària.

L’escola és un centre preparador i examinador dels exàmens de Cambridge  (Starters, Movers i Flyers). Les famílies que ho desitgen poden apuntar els seus fills i filles a fer les proves.

 

CHESS – ESCACS

El taller de Chess és un programa que hem introduït als cursos de cicle inicial i cicle mitjà de Primària amb l’objectiu de desenvolupar el pensament creatiu i millorar els valors i les habilitats socials. Degut a les seves propietats, els escacs són un escenari ideal a través del qual podem contribuir a la construcció del món interior dels nens.

Amb l’objectiu d’ampliar les hores de llengua anglesa  a la setmana aquesta matèria s’imparteix en anglès.

 

 

EINES DIGITALS (TIC), PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

Les eines digitals estan present a tots els nivells, i també de manera transversal al contingut acadèmic. L’objectiu és a ajudar a desenvolupar la creativitat i la capacitat d’abstracció, el pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal, les relacions interpersonals i el treball en equip, la motivació, la memòria, el llenguatge, el pensament lògic-matemàtic i integrar coneixements de ciència i tecnologia.

 

  TREBALL PER PROJECTES

  Els alumnes treballen de forma col·laborativa i mitjançant metodologies actives que els col·loquen en el centre de l’aprenentatge a través de diverses activitats que treballen totes les intel·ligències.

  Al final del projecte es fa una presentació on treballen tècniques per parlar en públic com l’eloqüència i la capacitat per convèncer i valors com el lideratge positiu, el compromís amb el grup, el respecte a l’altra i la tolerància.

  HORT ESCOLAR

  És un projecte mediambiental on treballem el respecte a la natura per apropar-los a ella i que se sentin part integrant i amb motivació per cuidar el seu entorn.

  A través del treball cooperatiu potenciem la investigació, l’experimentació i la metacognició.

  El gran objectiu és garantir que tots els i les nostres alumnes adquireixin coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure un desenvolupament sostenible, ensenyant-los a estimar el planeta on vivim.