L’escola ofereix fins a 10 places a primer de secundària per a alumnes d’altres centres

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa essencial a la vida dels estudiants. En només quatre anys, els alumnes creixen i esdevenen joves que han de decidir què estudiaran o de què treballaran. Més enllà d’aquests fets, per gaudir de l’ensenyament i per aprendre de formes diverses, les Escolàpies Figueres presenta les claus de l’ESO al seu centre.

La primera novetat del curs 2021-2022 és el projecte IDEA, és a dir: investigar, descobrir, experimentar i actuar. A l’escola, els alumnes hi aprenen a llegir i a escriure però no sobre qüestions relacionades amb la quotidianitat. Per què? A partir del curs vinent, l’alumnat d’ESO de les Escolàpies invertirà una hora a la setmana a activitats pràctiques com un taller de fotografia, yoga o cuina. L’objectiu del projecte és afavorir la creativitat de l’alumnat  i ampliar els seus coneixements en àmbits que van molt més enllà dels continguts curriculars. 

Pel que fa a la innovació educativa, l’escola ja fa temps que aposta per formar-ne els docents. La metodologia del centre barreja la tradicionalitat de les classes magistrals, que segueixen funcionant a l’escola del present, amb la incorporació de noves maneres d’ensenyar com per exemple l’aprenentatge cooperatiu o el treball per projectes. 

A més, les Escolàpies es caracteritza per oferir un horari de matí i tarda no només a primària, sinó també a secundària. Tal i com demostren diversos estudis, aquesta permeabilitat horària fa que el rendiment escolar dels alumnes sigui més positiu que si es comprèn la jornada lectiva en sis hores matinals. El ritme és menys cansat, ja que disposen de diverses pauses durant el dia, i la capacitat de concentració i el nivell d’atenció són més alts.

Sens dubte, les llengües estrangeres són una altra de les clau de l’educació secundària al centre. L’anglès s’imparteix en tots els cursos, amb la possibilitat d’acabar 4t d’ESO amb el títol de First Certificate (nivell B2), el necessari per obtenir un grau universitari. Altres novetats en referència a l’anglès són l’hora setmanal de l’assignatura Drama (teatre) que cursen tots els estudiants, o el projecte Live Science, relacionat amb les matèries científico tecnològiques. D’altra banda, a partir del curs vinent, l’escola doblarà les hores de francès a 1r d’ESO. 

L’excel·lència i el rigor acadèmic marquen la línia de l’escola i així ho indiquen els bons resultats obtinguts cada any en les proves de Competències Bàsiques. L’alumnat és el protagonista del seu aprenentatge i es potencia la seva autonomia i responsabilitat. Tenint present que l’Educació Secundària Obligatòria és la darrera etapa al centre, es treballa perquè l’alumnat surti preparat de cara a Batxillerat i cicles formatius, sense oblidar el seu desenvolupament personal a partir de l’acompanyament dels docents.

Escollir una escola no és una tasca fàcil, però pot resultar més senzill si es tenen en compte les claus de l’ESO a les Escolàpies: nous projectes, innovació educativa, horari de matí i tarda, ensenyament de llengües estrangeres i rigor acadèmic.