En el darrer Consell Escolar es va aprovar l’actualització de la normativa de l’ús dels telèfons mòbils a l’escola que entrarà en vigor el setembre d’aquest any.

El gener passat el Departament d’Educació va publicar les instruccions d’ús dels telèfons mòbils als centres educatius. Les línies generals d’aquestes instruccions prohibeixen aquests dispositius a infantil i primària. Pel que fa a secundària, el centre educatiu pot decidir prohibir l’ús total dels telèfons mòbils de l’alumnat o bé permetre’l en circumstàncies excepcionals.

A les Escolàpies Figueres hem apostat perquè l’escola esdevingui un centre sense mòbils en cap de les etapes educatives. L’única excepció que s’estudiarà cas per cas serà a l’ESO en situacions especials com circumstàncies relacionades amb la salut, alumnat NESE, activitats singulars i activitats efectuades fora del centre.

L’alumnat de secundària que porti el mòbil, en entrar a l’escola haurà d’apagar-lo i desar-lo a la motxilla. L’incompliment d’aquesta ordre suposarà una incidència de mòbil i deixar-lo custodiat a secretaria fins al final de la jornada. Tota la normativa es troba especificada en les NOFC i en el protocol de convivència d’ESO.

Normativa mòbils