Educació Infantil (Segon Cicle)

De 3 a 6 anys

Treballem l’estimulació, el desenvolupament i l’evolució en els primers anys de vida per treure, des del primer moment, el millor partit de totes les seves capacitats.

Educació Infantil    

Segon Cicle (P3, P4, P5)

Aquesta etapa té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els primers anys de vida. En aquest moment l’estimulació primerenca afavoreix una bona organització neurològica i posa les bases per un creixement harmònic.

L’etapa d’infantil ofereix unes pràctiques educatives  que:

  • Parteixen de situacions de la vida real i aprenen activament (observant, experimentant…)
  • Utilitzen el joc com a palanca d’acció.
  • Permeten desenvolupar tots els sentits.
  • El llenguatge oral i escrit són presents en un entorn multilingüe de manera natural i constant.

    VOLS VEURE EL NOSTRE INSTAGRAM?

ENTUSIASMAT

EntusiasMAT (EMAT) és un programa didàctico-pedagògic per a infants de 3 a 12 anys basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada, pràctica i adaptada a la realitat dels alumnes a través de diferents estratègies com rutines de pensament i metacognició.

LUDILLETRES

És un programa de lectoescriptura creativa amb l’objectiu de desenvolupar neurològicament els infants de 3 a 6 anys. El programa valora especialment el llenguatge com instrument de comunicació oral i escrita, de representació i de comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.

ENGLISH – ANGLÈS

L’anglès és la primera llengua estrangera de l’escola. S’inicia el seu aprenentage a P3 i durant tota l’Educació Infantil es consolida mitjançant jocs, cançons, contes, dramatitzacions i nou vocabulari. La psicomotricitat es realitza en anglès i l’anomenem Play and Discover.  

PLAY AND DISCOVER – PSICOMOTRICITAT

Els jocs de psicomotricitat ajuden al desenvolupament no solament físic, sinó també mental dels petits. El joc, en general, és la seva principal motivació i font d’aprenentatge. És l’eina que utilitzen els infants per a saber i comprendre com funciona el món en què viuen.

La llengua de comunicació de la mestra durant les sessions de psicomotricitat és l’anglesa per això l’anomenem Play and Discover (PD).

AMBIENTS

El treball per AMBIENTS és una metodologia que consisteix en organitzar els alumnes en diferents espais on puguin construir els propis aprenentatges de manera constructiva, activa i espontània. L’infant pot aplicar i desenvolupar les diferents intel·ligències múltiples.

Durant dues tardes a la setmana, els nostres infants de P3, P4 i P5 es barregen en grups per treballar per ambients que són escollits per ells mateixos durant l’assamblea de la tarda.  

Alguns dels ambients d’aprenentatge són: teatre, art, joc simbòlic, TIC-TAC, construccions, experimentaciómotricitat fina…

EINES DIGITALS (TIC), PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

Les eines digitals estan presents a tots els nivells, i també de manera transversal al contingut acadèmic. L’objectiu és ajudar a desenvolupar la creativitat i la capacitat d’abstracció; el pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal; les relacions interpersonals i el treball en equip; la motivació, la memòria, el llenguatge; i el pensament lògic-matemàtic.

Les nostres aules disposen de pissarres PDI, Ipads i Bee Bots.

TALLER DE MÚSICA

La música a Educació Infantil es treballa de manera vivencial. L’objectiu és desvetllar la sensibilitat i el gust per la música tot desenvolupant uns hàbits d’escolta i atenció.

El llenguatge musical i corporal  facilita als nostres infants els mitjans per a desenvolupar les seves possibilitats d’expressió i comunicació.

S’ofereix un ampli repertori de cançons i es potencia la curiositat per reconèixer i gaudir dels sons, la veu, el gest i el moviment.