L’escola

Informació i admissions

En aquesta pàgina hi trobaràs els aspectes més destacats de l’escola amb explicacions i vídeos. Si vols visitar el centre o conèixer el projecte educatiu oferim diverses opcions: entrevistes personalitzades, visita d’instal·lacions, presentació del projecte a les portes obertes i acompanyament en el procés de preinscripció i adaptació al centre. 

Informació

Truca o omple el formulari. Ens posarem en contacte amb tu per acordar el dia i l’hora. 

972 50 07 31

Formulari de contacte

C/ Peralada, 55. Figueres

Dels 3 als 16 anys

Començant i acabant l’escolaritat obligatòria en el mateix centre

La continuïtat del projecte educatiu entre etapes permet fer un projecte educatiu clar, compartit i amb coherència pedagògica durant tota l’etapa d’educació obligatòria.

Canvis suaus entre etapes. Els alumnes canvien les etapes d’infantil a primària, i de primària a secundària, d’una forma tranquil·la i fluida.  Sense els canvis bruscs ni les adaptacions difícils que es poden donar en canviar d’una escola a un institut.

Corresponsabilitat entre famílies i el centre dels 3 als 16 anys. Els pares i mares mantenen la seva implicació amb el centre i el seu projecte educatiu, també durant l’etapa de secundària. 

Excel·lència acadèmica

Oferim una formació acadèmica sòlida, rigorosa i adaptada a una societat que canvia i evoluciona constantment.

L’Ideari de l’escola fa referència a una formació acadèmica sòlida i rigorosa i a una formació integral de la persona, però aquestes expressions han de concretar-se en estratègies didàctiques i han de renovar-se per incloure els canvis i avenços socials, científics i tecnològics.

Els objectius fonamentals de l’excel·lència acadèmica són aconseguir la preparació adequada en totes les matèries del currículum, la preparació convenient per passar d’etapa i cicle, la interrelació de coneixements i l’assoliment de la maduresa intel·lectual. 

Escola multilingüe

Disposem d’un projecte pedagògic propi per afavorir l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

La nostra escola aposta per un model multilingüe que ajuda al desenvolupament de la competència lingüística i comunicativa en llengües estrangeres. Aquesta competència és fonamental per al futur acadèmic i laboral dels nostres alumnes, i això ens impulsa a portar a terme diverses accions educatives que ho permetin. Algunes d’elles són:

Integració de la llengua anglesa en altres matèries, estades a Anglaterra, Batxillerat-Dual, exàmens oficials d’anglès i de francès, etc. Totes aquestes accions fan que l’escola estigui reconeguda pel Departament d’Educació com a centre d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP).

Serveis exclusius

Escola oberta de les 7:45 a les 18 h amb activitats que complementen l’educació.

A l’escola som especialment sensibles amb la conciliació familiar, perquè som conscients de com s’organitzen la majoria d’horaris laborals i, per tant, de la realitat que viuen avui dia moltes famílies. Per ajudar a fer compatibles aquests horaris amb els escolars i convertir-nos així en còmplices de tots aquells que, tot i aquesta situació, prioritzin portar els seus fills a la nostra, oferim un servei d’acollida gratuït perquè l’alumne pugui entrar més d’hora o sortir més tard de l’horari lectiu.

Així mateix, oferim activitats extraescolars de tot tipus: esportives, lingüístiques, artístiques i de lleure, que complementen l’educació dels nostres alumnes. Altres serveis exclusius són: departament d’orientació psicopedagògica, l’escola de famílies, el club de bàsquet, casal d’estiu, etc.

Innovació educativa

Incorporem noves metodologies per tal de potenciar les capacitats de cada alumne/a.

Utilitzem diverses metodologies com les intel·ligències múltiples o l’aprenentatge cooperatiu que implementem perquè incideixin directament en l’aprenentatge de l’alumnat i els ajudin a desplegar tot el seu potencial. Alguns exemples són: l’EMAT (matemàtiques manipulatives), el Ludilletres (lectoescriptura creativa), el Chess (escacs en anglès), la ràdio escolar, el projecte IDEA o el projecte Ciceró, entre d’altres.

 

Educació emocional i en valors

Afavorim el creixement integral i humà en un ambient acollidor i d’acompanyament.

Apostem per l’educació integral del nostre alumnat i a través dels valors humans i cristians. Posem a l’alumne al centre per desenvolupar al màxim els seus talents i que sigui feliç i compromès per la construcció d’un món més just en solidaritat amb els altres.

Instal·lacions idònies 

Potenciem la tasca educativa amb espais flexibles d’aprenentatge

L’escola està distribuïda en tres blocs, un per a cada etapa educativa. Aquesta distribució permet conservar i potenciar els avantatges d’una escola petita i alhora les prestacions d’una escola gran. 

Les nostres aules estan dotades d’ordinadors, pissarres digitals, projectors i connexió WIFI. Disposem d’aules específiques com són el laboratori, l’aula de codocència o l’aula de plàstica. Per complementar el nostre projecte educatiu tenim un estudi de ràdio, un hort escolar i un teatre.

El centre disposa de dos menjadors i una cuina pròpia on cada dia s’elaboren els menús.  Aquests es preparen amb productes de proximitat i de qualitat. 

Més informació

    972 50 07 31

    Formulari de contacte

    C/ Peralada, 55. Figueres