Puertas abiertas

Información y preinscripción

La escuela ofrece diferentes opciones para dar a conocer el proyecto educativo: entrevistas personalizadas, visitas a las instalaciones, puertas abiertas y acompañamiento durante el proceso de inscripción y matrícula.

Puertas abiertas 

Consulta las fechas y llama o rellena el formulario. Contactaremos contigo para acordar día y hora. 

Fechas

Formulario de contacto

972 50 07 31

De los 3 a los 16 años

Empezando y finalizando la escolaridad obligatoria en el mismo centro 

La continuidad del proyecto educativo entre etapas permite realizar un proyecto claro, compartido y con coherencia pedagógica durante toda la etapa educativa obligatoria.

Cambios suaves entre etapas. Los alumnos cambian las etapas de infantil a primaria y de primaria a secundaria de una manera tranquila y fluida. Sin los cambios bruscos ni las adaptaciones difíciles que a veces se producen al cambiar de la escuela al instituto.

Corresponsabilidad entre familias y el centro. Los padres y madres mantienen su implicación con el centro y su proyecto educativo, también durante la etapa de secundaria.

 

Excelencia académica

Ofrecemos una formación académica sólida, rigurosa y adaptada a una sociedad que evoluciona constantemente.

El ideario de la escuela hace referencia a una formación académica sólida y rigurosa y a una formación integral de la persona, pero estas expresiones deben concretarse en estrategias didácticas y deben renovarse para incluir los cambios y avances sociales, científicos y tecnológicos.

Los objetivos fundamentales de la excelencia académica son conseguir una preparación adecuada en todas las asignaturas del currículum, la preparación para pasar de etapa, la interrelación de conocimientos y el logro de la madurez intel·lectual.

Escuela multilingüe

Con un proyecto pedagógico propio para favorecer el aprendizaje de las lenguas 

Nuestra escuela apuesta por un modelo multilingüe que ayuda al desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa en lenguas extranjeras. Esta competencia es fundamental para el futuro académico y laboral de nuestros alumnos. Algunas de las acciones educativas que llevamos a cabo son:

Integración de la lengua inglesa en otras materias, estancias lingüísticas en Inglaterra, Bachillerato-Dual, exámenes oficiales de inglés y francés, etc. Somos un centro reconocido por la Generalitat de Cataluña como centro de innovación pedagógica Generació Plurilingüe (GEP).

 

Servicios exclusivos

Centro abierto de las 7:45 a las 18 h con actividades que enriquecen la educación 

Somos muy sensibles con la conciliación familiar, porque somos concientes de los horarios laborales y de la realidad actual de muchas famílias. Para compatibilizar estos horarios con los escolares y  

l’escola som especialment sensibles amb la conciliació familiar, perquè som conscients de com s’organitzen la majoria d’horaris laborals i, per tant, de la realitat que viuen avui dia moltes famílies. Per ajudar a fer compatibles aquests horaris amb els escolars i convertir-nos així en còmplices de tots aquells que, tot i aquesta situació, prioritzin portar els seus fills a la nostra, oferim un servei d’acollida gratuït perquè l’alumne pugui entrar més d’hora o sortir més tard de l’horari lectiu.

Així mateix, oferim activitats extraescolars de tot tipus: esportives, lingüístiques, artístiques i de lleure, que complementen l’educació dels nostres alumnes. Altres serveis exclusius són: departament d’orientació psicopedagògica, l’escola de famílies, el club de bàsquet, casal d’estiu, etc.

Innovació educativa

Incorporem noves metodologies per tal de potenciar les capacitats de cada alumne/a.

Utilitzem diverses metodologies com les intel·ligències múltiples o l’aprenentatge cooperatiu que implementem perquè incideixin directament en l’aprenentatge de l’alumnat i els ajudin a desplegar tot el seu potencial. Alguns exemples són: l’EMAT (matemàtiques manipulatives), el Ludilletres (lectoescriptura creativa), el Chess (escacs en anglès), la ràdio escolar, el projecte IDEA o el projecte Ciceró, entre d’altres.

 

Educació emocional i en valors

Afavorim el creixement integral i humà en un ambient acollidor i d’acompanyament.

Apostem per l’educació integral del nostre alumnat i a través dels valors humans i cristians. Posem a l’alumne al centre per desenvolupar al màxim els seus talents i que sigui feliç i compromès per la construcció d’un món més just en solidaritat amb els altres.

Instal·lacions idònies 

Potenciem la tasca educativa amb espais flexibles d’aprenentatge

L’escola està distribuïda en tres blocs, un per a cada etapa educativa. Aquesta distribució permet conservar i potenciar els avantatges d’una escola petita i alhora les prestacions d’una escola gran. 

Les nostres aules estan dotades d’ordinadors, pissarres digitals, projectors i connexió WIFI. Disposem d’aules específiques com són el laboratori, l’aula de codocència o l’aula de plàstica. Per complementar el nostre projecte educatiu tenim un estudi de ràdio, un hort escolar i un teatre.

El centre disposa de dos menjadors i una cuina pròpia on cada dia s’elaboren els menús.  Aquests es preparen amb productes de proximitat i de qualitat. 

Més informació

    972 50 07 31

    Formulari de contacte

    C/ Peralada, 55. Figueres