Moviment

Escolàpies

Som un moviment educatiu que forma part de la pastoral dels nostres centres d’Escolàpies.

Moviment

Educatiu

Som un moviment amb caràcter educatiu-pastoral per als nens, nenes i joves, que tamié integra com agents educatius indispensables als responsables i famílies que confien en la seva capacitat de responsabilitzar-se del seu desenvolupament i configuren els entorns educatius que fan possible la tasca d’educar.

A través de les nostres activitats, articulades dins del projecte del moviment, acompanyem als nens i joves en el seu procés de creixement personal humà-cristià.

Moviment amb

identitat cristiana

La nostra dimensió humana-cristiana ens fa sentir-nos corresponsables de la missión de l’Església, que desenvolupem a través del projecte educatiu del grup i emmarcat en el carisma de Paula Montal.

És un espai on nens, joves i adults que formen part del Moviment se senten convidats a créixer i enfortir la seu fe a través de la trobada amb Jesús de Natzaret, el compromís amb l’Església, i l’opció per viure els valors de l’Evangeli.

Moviment compromès

amb l’entorn

Com a moviment ens comprometem amb el nostre entorn natural, social i cultural. A través del nostre projecte educatiu volem contribuir a la construcció d’un món millor, fomentant en els destinataris de la nostra acció, el sentit crític i compromís actiu en la transformació de l’entorn. Conscients de les possibilitats educatives que ens ofereix l’entorn natural fem una opció clara per la natura com a espai en el qual desenvolupar la nostra acció educativa.

Som conscients de què formem part de l’entorn natural i ens comprometems a la seva preservació i ús responsable, promovent la seva sostenibilitat.

 

Activitats

Al Moviment Escolàpies tenim una activitat setmanal, una sortida anual i activitats d’estiu.