Gabinet

Psicopedagògic

 

Una de les línies del Projecte Educatiu de l’Escola és atendre adequadament els reptes que l’ensenyament personalitzat i l’atenció a la diversitat. Per aquest motiu, es fa imprescindible -entre altres moltes coses- poder comptar amb la col·laboració de professionals de diverses especialitats. En aquest context, cal destacar la tasca de l’equip de psicopedagogs que donen suport a tutors/es i a l’equip docent i, si cal, i sempre sota la supervisió del tutor/a, col·laboren amb les famílies.

La seva finalitat principal és l’assessorament als mestres i, si s’escau, a les famílies davant la detecció, prevenció i diagnosi de possibles dificultats que pugui presentar l’alumnat tant en l’àmbit educatiu com d’aprenentatge. Se’n fa un seguiment individual a partir de l’observació directa a l’aula, de les proves de maduresa o dels intercanvis amb el tutor, entre d’altres.